گزارش کنگره درماتولوژی مبتنی بر شواهد

24 تا 26 مهر امسال (1392) مرکز آموزش و پژوهش بیماریهای پوست و جذام، ششمین سمینار سالیانه درماتولوژی مبتنی بر شواهد را در هتل المپیک برگزار کرد. این سمینار به ریاست آقای دکتر یحیی دولتی برگزار گردید. این مرکز در ارائه دیدگاه مبتنی بر شواهد با هم ...

صفحه1 از2