شنبه, 23 ارديبهشت 1396 ساعت 14:31
خواندن 2051 دفعه

لیزر درمان عروقی

وریدها عروقی هستند که خون را از بافت ها و ارگان های مختلف به قلب بازمیگردانند . هر ورید یا سیاهرگ دارای دریچه‌های کنترل کننده ای است که به خون اجازه جریان بطرف قلب را میدهد . اگر دریچه های وریدی دچار نارسائی شده و این عروق بدلایلی توانایی  انتقال خون بافت های مختلف بدن به قلب را از دست بدهند ، خون در وریدها باقی مانده و موجب بوجود آمدن بیماری واریس و آشکار شدن بیشتر مویرگ های وریدی زیر پوست خواهد شد .
 مهمترین علت زمینه ای واریس ژنتیکی است ولی  در نتیجه فاکتورهائی مانند  ایستادن طولانی ، نشستن طولانی بدون تماس پا با زمین ، تماس زیاد با نور خورشید ، تحمل گرمای زیاد ، اختلالات هورمونی و استفاده از داروهای مختلف ، خون در عروق اندام تحتانی تجمع یافته و به دلیل فشار ناشی از وزن این ستون خون، اتساع وریدی و به مرور زمان نارسایی دریچه های مسئول یکطرفه نمودن جریان خون رخ داده که خود سیکل معیوبی را به سمت اتساع و استاز بیشتر وریدی بوجود آورده و بدین ترتیب واریس تشدید می گردد . این اتساع مویرگی با تأثیر نیروی جاذبه زمین در پوست ساق ها بیشتر خود را معلوم خواهد کرد . این مشکل عروقی و پوستی در بانوان بیشتر بچشم میخورد . هورمون های زنانه  علی الخصوص پروژسترون در جنس مؤنث با تاثیر بر جدار عروق انقباض عضلات صاف را کاهش داده  و بدین ترتیب باعث اتساع ، گشادی و بی کفایت شدن آنها می گردد.  این هورمون در حاملگی افزایش می یابد. برای مداوای واریس ها و اتساع مویرگ های زیر پوستی ابتدا باید از جوراب های الاستیک حمایتی، بالا گرفتن متناوب پاها و انجام تمرینات مداوم بهره گرفت. برای اغلب بیمارانی که فعالیتشان مستلزم ایستادن یا نشستن طولانی مدت است، استفاده از جوراب های الاستیک فشاری تا زانو یا ران ( فشار ۳۰-۲۰ میلی متر جیوه ) مفید است .این جوراب ها برای کاستن از احتباس خون وریدی در طی روز پوشیده شده و شب ها در آورده می شوند. فشار حاصله از جوراب های الاستیک، جریان خون را به سمت وریدهای عمقی و سپس به سوی قلب تسهیل کرده و مانع تجمع و باقیماندن خون در اندام تحتانی می شود.
یکی از روش های درمانی مناسب برای حذف مویرگ های پوستی استفاده از لیزر است که نتایج قابل قبول و مطلوبی را فراهم میکند . صرف زمان کمتر، به جای نگذاشتن اسکار و پدیدار گشتن سریع نشانه های بهبود مزیت های اصلی به کار گیری لیزر در درمان مویرگ های متسع پوستی است .

نوشتن دیدگاه