خواندن 1802 دفعه

فیلم جوانسازی پوست با لیزر

نور لیزر می تواند به صورت دقیق در یک نقطه متمركز شده و پوست آسیب دیده را بردارد و باعث جوانتر شدن و سفت تر شدن پوست گردد. پوست آسیب دیده تخریب و برداشت می شود و اپیدرم سالم زیرین در معرض دید قرار می گیرد.

با تشکر از آقای دکتر ایمانی که فیلم آموزشی ارائه شده از وب سایت ایشان دانلود گردیده است.

 

نوشتن دیدگاه